eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler kısaca birbiri yerine kullanılabilen kelimelere denmektedir.Anlamları aynı olan fakat yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.Eş anlamlı kelimelerden hangisinin cümleye uygun olduğunu biz karar verir ve ona göre cümlemizi kurarız.Ancak cümlede kullanıldığında birbirlerinin yerine aynı anlamı rahatlıkla sağlayabilirler.Bazı eş anlamlı kelimeler türkçemize daha sonradan dahil olmuşlardır.Fakat genelde eş anlamlı kelimelerde kelimenin biri türkçe iken diğeri yabancı sözcükler arasından gelebilmektedir.

Cümlede kullanırken genelde hangi sözcüğün daha uygun olduğunu deminde söylediğim gibi biz belirleriz.Bazı sözcüklerin zaten cümle içerisinde kullanılması uygun olmaz.
Şöyle örnek vermek gerekirse: kara kuvvetleri komutanlığı ve siyah kuvvetleri komutanlığı dendiğinde cümleye uymadığını görüyoruz.

Eş anlamlı kelimlerde cümlerle örnekler:

  • Seni çok sevmiştim, ancak kıymetini bilemedim (Burada “kıymetini bilemedim” yazan yere “değerini bilemedim” getirebiliriz.)
  • Muhteşem yüzyılda bu hafta harem çok karıştı(Bu cümlede “yüzyıl” yerine “asır” sözcüğünü getirebilirsiniz.)
  • 29 ekimde bizim eve misafir öğrenci geldi.(Bu cümlede “misafir öğrenci” yerine “konuk öğrenci” yazabiliriz.)
  • Annem bize muhacir böreği yaptı.(Burada “muhacir böreği yerine, göçmen böreği diyebiliriz”)

eş anlamlı kelimeler tablosu

Yukarıdaki resimde de eş anlamlı kelimeler tablosunu da paylaşarak yazımızı tamamlıyoruz.Eş anlamlı kelimelerin tamamı olmasa da sizin derslerinizi yapabileceğiniz kadar eş sesli sözcükler bulabilirsiniz.Bunları örneklerde gösterdiğimiz gibi cümlelerde kullanabilirsiniz.

Posted under Eğitim